Welkom bij Eyes

hèt bureau voor training, coaching en advies!

EYES is opgericht door Wilco van Brandenburg. EYES levert organisaties en mensen maatwerk ondersteuning bij het bereiken van hun doelstellingen. Dit resultaat wordt bereikt door uitdagende trainingprogramma’s, mensgerichte coachtrajecten en integer advies.

Wanneer kiest u voor EYES?

U kiest voor EYES wanneer u een bureau zoekt dat keer op keer met ziel en zakelijkheid organisaties verbetert en mensen ontwikkelt. Een bureau dat gelooft in korte, concrete en resultaatgerichte verbetertrajecten zodat blijvende topprestaties worden gerealiseerd in een steeds veranderende omgeving. En een bureau dat focust op de aanwezige, unieke krachten van mens en organisatie. Niet voor niets is EYES een acroniem voor Explore Your Exceptional Strength!

Spreekt u dit aan en bent u benieuwd wat EYES voor u kan betekenen? Neem dan contact op voor een afspraak!

Missie

Missie

EYES gelooft in de unieke kracht van mensen en organisaties. Management, medewerkers, relaties en prospects voelen, zien en horen deze unieke kracht wanneer binnen een organisatie met bezieling wordt gewerkt.

De missie van EYES is deze unieke kracht aan te boren. Hierdoor halen mensen het beste uit zichzelf. Er is energie en enthousiasme. Er wordt waardescheppend gewerkt. Hierdoor presteren mensen, en daarmee uw organisatie, significant beter.

Profiel

Drs. Wilco van Brandenburg (1969) is bedrijfskundige, heeft een mateloze interesse in de ontwikkeling van mensen en organisaties en een passie voor trainen en coachen. Deze combinatie maakt hem tot de persoon die in staat is de achterliggende vraagstelling te analyseren, hiervoor het best passende verbetertraject te ontwikkelen èn uit te voeren.

Deze verbetertrajecten kenmerken zich door enthousiasme en energie, zijn integer en inspirerend, en altijd mens- en resultaatgericht. Door zijn jarenlange ervaring als extern adviseur, consultant en trainer/coach is Wilco in staat deze resultaatgerichte verbetertrajecten op een professionele manier succesvol te begeleiden.

Diensten

De trainingen van EYES zijn een uitstekend platform voor het stimuleren van veranderingen in gedrag, vaardigheden en overtuigingen van deelnemers. Dit zijn communicerende vaten: door het vergroten van vaardigheden en het toetsen en bijstellen van overtuigingen, wordt een gedragsverandering bereikt. Het voorbeeld van de leidinggevende die beter wil leidinggeven (gedrag) leert daarom leiderschapsvaardigheden en is vervolgens overtuigd van zijn toegenomen zelfvertrouwen. De trainingen kenmerken zich door energie en enthousiasme. Er wordt gewerkt met veel inzet en afwisseling, altijd in een veilige leeromgeving. In overleg met de opdrachtgever worden heldere doelstellingen voor een training geformuleerd. Op deze manier is er na afloop altijd een concreet resultaat bereikt. EYES ontwikkelt en verzorgt interactieve maatwerktrainingen op het gebied van service & dienstverlening, persoonlijke ontwikkeling, organisatieontwikkeling, leiderschap, communicatie en verkoop.
Een gevoel van vastlopen, in uw werk, in uw leven. Vaak dezelfde kritiek krijgen van familie en goede vrienden. Regelmatig ervaren dat uw klanten, uw werknemers, uw collega’s of uw leidinggevende u niet begrijpen. Allemaal momenten dat mensen gaan worstelen met existentiële vragen als: “Wat wil ik….? Hoe krijg ik….? Waarom heb ik nu altijd….? Wat is de oplossing voor….?” In mijn coachtrajecten ga ik uit van uw vermogen uzelf te helpen. Ik sta naast u en help u uw antwoorden op deze vragen te vinden. Door te luisteren, te reflecteren en respectvol te confronteren. Door stimulerende overtuigingen te achterhalen en te bekrachtigen, en door belemmerende overtuigingen te achterhalen en te integreren. Hierdoor onderzoeken en stimuleren we uw unieke kracht. Waardoor u nieuwe inzichten krijgt, en daardoor uw antwoorden op deze existentiële vragen.
Het is mijn ambitie u te helpen uw doelstellingen te realiseren. Deze staan dan ook vanzelfsprekend centraal in een verbetertraject. Dit betekent dat uw vraagstelling voor dit verbetertraject glashelder moet zijn. Samen met u besteed ik hier extra aandacht aan. Door te vragen en door-te-vragen. Om gevoel te krijgen bij uw organisatie, en de mensen in uw organisatie. Om zicht te krijgen op de visie van uw bedrijf, en om te horen wat er leeft. Waar nodig schuif ik aan, op een afdeling, bij een vergadering of directie-overleg. Mijn ervaring is dat alleen een glasheldere vraagstelling leidt tot de ontwikkeling en inzet van de meest effectieve aanpak voor uw bedrijf. En daarmee tot het best passende advies uw doelstellingen te realiseren.

Referenties

We hebben je niet meer nodig! Met bovengenoemde woorden heb ik onlangs de laatste door Wilco begeleidde en ondersteunde MT-sessies afgesloten. Naar aanleiding van de positieve ervaringen van collega Mirjam Giesbers en haar team heb ik in Wilco uitgenodigd het MT Bedrijfsmanagement van de Rabobank Oss in enkele teamsessies te begeleiden. Het integreren van een nieuw MT-lid en samen onze pijlen op de toekomst richten waren daarbij de belangrijkste uitdagingen. Na een wat aarzelende start is de dynamiek uiteindelijk goed op gang gekomen en hebben we met elkaar “een stap voorwaarts” gemaakt. Dat hij daarbij zichzelf overbodig heeft gemaakt is volgens mij een prima compliment!

Nadat ik gestart was als directeur Particulieren, heb ik een geheel nieuw managementteam samengesteld, bestaande uit professionele managers uit verschillende organisaties. Diversiteit in het team vind ik heel belangrijk. Na een aantal maanden constateerde ik dat het met die diversiteit wel goed zat, maar waar zat nu de verbinding? Dit was de belangrijkste reden om contact te zoeken met een externe coach. In mijn carrière heb ik al met diverse bureau’s gewerkt en verschillende ervaringen opgedaan, en toch blijkt het dan lastig een keuze te maken. Totdat Wilco op mijn pad kwam. Ik kende Wilco nog als collega van een andere lokale Rabobank en vanuit zijn rol bij Rabobank Nederland. Ik vond het wel stoer dat hij zijn eigen bedrijf gestart was. En gedurende het gesprek kreeg ik het gevoel: dit is de coach die wij nodig hebben. Een enthousiaste “jonge hond”, die zijn werk graag goed wil doen. Die bereid is maatwerk te leveren en dingen uit te proberen. Geen vaste patronen heeft of een programma aanbiedt “omdat dat bij organisatie X ook zo goed werkte”. Na een kennismaking met iedere manager was voor iedereen de conclusie hetzelfde: DOEN!
We zijn gestart en met zijn allen nog steeds onder de indruk van zijn aanpak, deskundige begeleiding, eigen mening en vooral de creativiteit die als inspiratiebron voor ons team zo goed werkt. Een prettige wijze die zeker gaat leiden tot ons doel: verbinding maken.

Onlangs hebben wij als organisatie onze visie, missie en strategische doelstellingen geherformuleerd. Als onderdeel van dit proces zijn er voor de interne organisatie ook nieuwe doelen gesteld. Om deze doelen te kunnen realiseren zijn we samen met Wilco van Brandenburg van Eyes een veranderingstraject gestart. Onder de werktitel “the Next Level” hebben we gezamenlijk een aantal resultaatverwachtingen vastgesteld om de nieuwe doelstellingen van de afdeling te kunnen realiseren. Vervolgens heeft Wilco in een aantal trainingssessies onze medewerkers en managers begeleid in het doorvoeren van deze veranderingen. De veranderingen komen daarmee vanuit de mensen zelf. Wat ons specifiek aanspreekt in de aanpak van Wilco is dat hij gaat voor het uiteindelijke resultaat. Het maakt daarbij niet uit of er een extra inspanning van zijn kant voor nodig is. Met zijn persoonlijke drive en enthousiasme is hij in staat om de deelnemers op een positieve wijze in beweging te krijgen. Nu de trainingen zijn afgerond, zien we dat er een goede basis is gelegd om de veranderingen in de praktijk zichtbaar te laten zijn. We kijken terug op een prettige samenwerking!

Bij EYES Training Coaching Advies heb ik een personal coachtraject gevolgd. Mijn personal coach was Wilco van Brandenburg. De sessies met hem heb ik als erg prettig en bovenal zeer nuttig ervaren. Wilco heeft de kwaliteit om gedurende de sessies de vinger op de juiste persoonlijke ontwikkelpunten te leggen. Hij doet dat op een zodanige wijze dat het inzicht in jezelf wordt vergroot, terwijl de sfeer constructief en open blijft. In mijn werk heb ik veel te maken met situaties waarin partijen met verschillende inzichten en belangen aan tafel zitten (rollen als DGA , consultant en trainer). Onderliggende emoties spelen bij een besluitproces een voorname rol. De coachsessies hebben mij bijzonder geholpen om me beter in de andere partij te kunnen inleven, wat erg helpt in de sfeer tijdens een overleg. Daarnaast ben ik verbeterd in het op de juiste wijze overbrengen van een standpunt en mijn onderliggende gevoel daarin.  Ik zou een coachsessie met Wilco aan een ieder aanbevelen die zichzelf op persoonlijk vlak verder wil ontwikkelen. Het vergroot het inzicht in je eigen krachten en minder sterke punten. Dat zelfinzicht helpt je dan onder meer een betere en prettiger gesprekspartner te worden.

De afdeling CRM is nieuw opgericht bij Rabobank Amsterdam. Ik ben daar als één van de drie adviseurs CRM (nieuwe functie binnen Rabobank Amsterdam) op deze nieuwe afdeling begonnen. Bij deze functie hoort onder andere het trainen van (nieuwe) collega’s op het gebied van CRM. Om ons een flinke dosis bagage met betrekking tot  theorie, vaardigheden, tips & trucs mee te geven om onze rol als trainer goed in te kunnen zetten hebben we contact opgenomen met Wilco. De ‘train-de-trainer’ sessies van Wilco heb ik als zeer positief ervaren. Wilco is enthousiast, bevlogen, deskundig, ervaren en in het bezit van goede tips. Op een leuke en leerzame manier heb ik de ‘basis kneepjes’ van het trainen onder de knie gekregen. Nu blijft het een kwestie van doen, maar door de sessie met Wilco lopen mijn trainingen soepeler, is  het interactiever en nog leuker om te doen!

In een voor mij erg stressvolle periode kwam Wilco op mijn pad. Ik greep de mogelijkheid om een coachingstraject in te gaan graag aan. Vrij snel werd in het eerste gesprek al duidelijk welk doel ik wilde stellen. In de volgende gesprekken hebben we daaraan gewerkt. Wilco liet me diep naar binnen kijken en heeft me geleerd bepaalde emoties aandacht te geven. Daarnaast had ik behoefte aan praktische tips, die hij me ook heeft gegeven. Hij kon zich erg goed inleven in mijn dagelijkse situatie. De gesprekken verliepen als vanzelf. Wilco is een prettige gesprekspartner met wie je, ondanks de af en toe toch heftige momenten, erg goed kunt lachen. Dat maakte dat ik altijd met een goed gevoel weer naar huis ging.

Bij het opstarten van mijn nieuwe bedrijf heb ik Wilco een aantal keren verzocht mijn bedrijfsplan aan te horen en hierop te reageren. Ik wilde namelijk graag mijn plannen spiegelen met een onafhankelijk deskundige, teneinde deze plannen op zowel strategische, functionele als sociale vlakken aan te scherpen.
Zonder daarbij de gesprekken te leiden, geeft Wilco daarbij de route aan naar de ultieme zelf- en planreflectie. De antwoorden op mijn vragen die tijdens de voorbereiding van de start van mijn nieuwe bedrijf ontstonden, heb ik daarmee zelf geformuleerd. Op diplomatieke en genuanceerde wijze worden door zijn vragen de zwakke plekken in de plannen blootgelegd en teruggekaatst. Tussen de regels door vallen er kleine pauzes waarin ik mijn eigen formulering nog een keer onder de loep neem, en ook de tijd krijg te bezinnen op het besprokene. Na afloop van het gesprek had ik meestal het gevoel dat ik weer terug was bij af……, maar het doel en de inhoud van mijn bedrijfsplan en de route naar realisatie van dit plan waren iedere keer scherper gesteld.
Als persoon ken ik Wilco als bijzonder comfortabel en intelligent. Zijn bijzondere inlevingsvermogen en een sociaal invoelend karakter geven mij daarbij het gevoel dat uiteindelijk geen onderwerp te gek is. Ik mocht ongegeneerd mezelf zijn. Een basis voor vertrouwen wordt daarmee gelegd waarmee het gesprek inhoudelijk en diepzinnig wordt, en dat wil ik!

Teneinde onze eindgebruikers zo goed mogelijk van dienst te zijn, dient de kennis bij de Servicedeskmedewerkers op een goed niveau te zijn en te blijven. Hiervoor maken we gebruik van Kennisspecialisten, die hun kennis via presentaties overbrengen aan de Servicedeskmedewerkers.
Zowel de Kennisspecialisten als ikzelf waren van mening dat hun presentatietechnieken verbeterd konden worden, zodat ze hun boodschap beter zouden gaan overbrengen. Dit was ook mijn opdracht aan Wilco van Brandenburg. Hij heeft vervolgens een meerdaagse maatwerktraining presentatietechnieken ontworpen en verzorgd voor de Kennisspecialisten.
Het resultaat is dat de presentatietechnieken van Kennisspecialisten enorm zijn gestegen. Hierdoor staan ze met meer zelfvertrouwen voor hun publiek en heeft hun interactieve presentatie impact. Hiervan profiteren ook onze eindgebruikers.
In de samenwerking met Wilco sprak me aan zijn talent de primaire informatiebehoefte uit een aantal gesprekken te achterhalen en analyseren en dit vervolgens te vertalen naar een maatwerktraining waar zowel de deelnemers als ikzelf als opdrachtgever achter konden staan.
Een onverwacht welkome verrassing was zijn follow up bij deelnemers, en het tussentijds toetsen van bereikte resultaten aan de afgesproken doelstellingen van de training. Het blijft niet bij het geven van een training. Nee, Wilco toetst tussentijds en na afloop van het traject of de training daadwerkelijk resultaat oplevert

Ik heb Wilco ervaren als integer en invoelend, ook als doorvragend en confronterend. In onze coachsessies creëerde Wilco voor mij op natuurlijke wijze een veilige en vertrouwde sfeer, waarin hij mij helder teruggaf wat hij zag, zodat ik zelf kon bepalen wat hiermee te doen en wanneer. Zijn grootste kwaliteiten zijn dat hij zichzelf is, optimistisch en goedlachs, gedreven en vasthoudend. Hij voelde goed aan of ik behoefte had aan een luisterend oor of de spreekwoordelijke ‘trap onder mijn kont’. Door zijn vragen ben ik gaan zien wie ik werkelijk ben, wat ik werkelijk kan en wat ik werkelijk wil. Dat heeft me het zelfvertrouwen gegeven wat ik nodig had om verder te komen.

Ik heb veel opgestoken van de training presenteren bij Wilco. Presenteren blijft spannend, maar ik sta gemakkelijker voor een groep. De tips en trics van de presentatietraining gebruikte ik gisteren bij de training voor het mondeling examen van mijn communicatie B opleiding bij Van der Hilst. Dit leverde mij veel complimenten op, bij zowel de examinatoren als de medecursisten en dit zijn toch de mensen met de nodige communicatie ervaring die weten hoe een boodschap moet overkomen…
Tijdens de training krijg je in korte tijd veel handvatten waarmee je je presentatie uniek maakt en toegevoegde waarde geeft, gericht op je doelgroep. De sfeer tijdens de training is prettig en gemoedelijk, maar zeker niet vrijblijvend. Dit haalt het beste in je naar boven. Wilco bedankt!

Ik heb Wilco leren kennen als een enthousiast coach, een echt ‘mensenmens’. Tijdens de sessies die ik bij hem heb mogen doorlopen heeft hij me heel doortastend een spiegel voorgehouden. De opdrachten die ik heb gedaan ter voorbereiding op de sessies sloten goed aan bij mijn coachvraag en hij heeft me hiermee de juiste antwoorden bezorgd. Hij creëert een vertrouwde omgeving, “graaft” door waar nodig en voelt prima aan waar de kern van het probleem zit. Ik heb de antwoorden en hulpmiddelen gekregen die ik nodig had om verder te ontwikkelen, waarvoor mijn hartelijke dank.

Contact

EYES komt en blijft graag met u in contact. Voor meer informatie kunt u gebruik maken van onderstaand contactformulier.

EYES Training, Coaching en Advies
Drs. Wilco van Brandenburg
Rijksweg 13
6921 AA DUIVEN

Telefoon: 0316 – 844 886
Mobiel: 06 – 51 73 46 32

logo

Copyright © 2020 | EYES Training, Coaching, Advies | Alle Rechten Voorbehouden | Ontwikkeling en Realisatie Media Vision Studios